سمند lx ef7 مدل 96


گروه گروه : پارس lx
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 80000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 12 ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 135.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : دهقان شماره تماس : 09203094107
شهر : تهران تاریخ : 1399/10/02
تعداد مشاهده آگهی: 795
سایر خودروهای فروشی پارس lx مشخصات و تصاویر پارس lx