پژو پارس اتومات خشک - سفید


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1398
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 1 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 30 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : نه
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : کارخانه رینگ و لاستیک رینگ : سفید قیمت قیمت : 165.000.000 تومان (نقد)
اتومات - خشک -

نام مالک خودرو : یوسفی شماره تماس : 09143910445
شهر : تبریز تاریخ : 1398/12/05
تعداد مشاهده آگهی: 484
سایر خودروهای فروشی سایر موارد