تندر نود بسیار سالم


گروه گروه : تندر90 (L90)
مدل : 1395
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 49 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 130.000.000 تومان (نقد)
تندر نود ماه آخر95 بسیار سالم

نام مالک خودرو : جباری شماره تماس : 09149001836
شهر : یزد تاریخ : 1398/11/12
تعداد مشاهده آگهی: 463
سایر خودروهای فروشی تندر90 L90 مشخصات و تصاویر تندر90 L90