پژو


گروه گروه : پارس اتوماتیک
مدل : 1388
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 8 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : تمام
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : سیستم رینگ و لاستیک رینگ : اسپورت قیمت قیمت : 200.000.000 تومان (نقد)
Ilx

نام مالک خودرو : گزر شماره تماس : 09145507852
شهر : خوی تاریخ : 1398/04/25
تعداد مشاهده آگهی: 860
سایر خودروهای فروشی پارس اتوماتیک مشخصات و تصاویر پارس اتوماتیک