فروشي


گروه گروه : 206 تیپ 2 ، تیپ 3
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 8000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 54 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 90.000.000 تومان (نقد)
مشابه صفر به شرط كارشناسي

نام مالک خودرو : باطبي شماره تماس : 09191037554
شهر : تهران تاریخ : 1398/03/05
تعداد مشاهده آگهی: 858
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 2 ، تیپ 3 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 2 ، تیپ 3