فولکس گل سالم وارداتی


گروه گروه : گل
مدل : 0
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : ۴۵ لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : یکماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : ندارد قیمت قیمت : (نقد)

نام مالک خودرو : زمانیته شماره تماس : 09121198704
شهر : تهران تاریخ : 1398/02/24
تعداد مشاهده آگهی: 160
سایر خودروهای فروشی گل مشخصات و تصاویر گل