مگان 1600 دستی


گروه گروه : مگان 1.6
مدل : 1388
رنگ رنگ : سبز کارکرد کارکرد : 170000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد تا مهر
تخفیف بیمه : 9سال
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : ندارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی استاندارد قیمت قیمت : 150.000.000 تومان (نقد)
دو لکه رنگ دارد .

نام مالک خودرو : وندشاد شماره تماس : 09127283588
شهر : تهران تاریخ : 1398/02/16
تعداد مشاهده آگهی: 665
سایر خودروهای فروشی مگان 1.6 مشخصات و تصاویر مگان 1.6