206 سالم مصرف کننده


گروه گروه : 206 تیپ 2 ، تیپ 3
مدل : 1384
رنگ رنگ : خاکستری کارکرد کارکرد : 250000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : 1 سال
شخص ثالث :
تخفیف بیمه : 5 سال
دزدگیر دزدگیر: تصویری
سیستم صوتی ضبط و باند : دارث رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 30.300.000 تومان (نقد)
کرمانشاه، فروش فوری، سالم 09183314640

نام مالک خودرو : میلاد ایازی شماره تماس : 09183314640
شهر : کرمانشاه تاریخ : 1397/12/24
تعداد مشاهده آگهی: 788
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 2 ، تیپ 3 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 2 ، تیپ 3