ماکسیما سفید اتوماتیک


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1382
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 220000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 55 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 70
دزدگیر دزدگیر: فابریک
سیستم صوتی ضبط و باند : الجی رینگ و لاستیک رینگ : 16 قیمت قیمت : 11.700.000 تومان (نقد)
چند لگه رنگ جزیی فنی کاملا سالم رخ همانند 90

نام مالک خودرو : kamran شماره تماس : 09127807316
شهر : qazvin تاریخ : 1397/11/19
تعداد مشاهده آگهی: 215
سایر خودروهای فروشی سایر موارد