سمند خانگي تميز كم كاركرد


گروه گروه : سمند SE
مدل : 1384
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 115000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 11 ماه
تخفیف بیمه : 1 سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 30.200.000 تومان (نقد)
بدون تصادف بدون رنگ كم كاركرد خانگي تميز

نام مالک خودرو : شماره تماس : 9131673043
شهر : اصفهان تاریخ : 1397/11/06
تعداد مشاهده آگهی: 893
سایر خودروهای فروشی سمند SE مشخصات و تصاویر سمند SE