پژوه 206 صندوقدار مدل 89 فنی سالم


گروه گروه : 206 SD V20
مدل : 1389
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 11200 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 55 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 7سال
دزدگیر دزدگیر: دارد ماجیکار
سیستم صوتی ضبط و باند : پایونیر رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 41.000.000 تومان (نقد)
سینی کاپوت و صندوق تعویض شاسی سالم

نام مالک خودرو : گوهری شماره تماس : 09123610856
شهر : کرج تاریخ : 1397/10/23
تعداد مشاهده آگهی: 112
سایر خودروهای فروشی 206 SD V20 مشخصات و تصاویر 206 SD V20