فروش یا معاوضه با ال 90

1

گروه گروه : لیفان X60
مدل : 1393
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : - لیتر
بیمه بیمه بدنه : نداردد
شخص ثالث : دارد-
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 63.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : ناصریت شماره تماس : 09128182697
شهر : تهران تاریخ : 1397/04/31
تعداد مشاهده آگهی: 481
سایر خودروهای فروشی لیفان X60 مشخصات و تصاویر لیفان X60