لیفان620-1800 سفید مدل 93

1

گروه گروه : لیفان 620
مدل : 1393
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 72000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه : 4
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 33.500.000 تومان (نقد)
لیفان سواری 620 موتور 1800 سفید رنگ مدل 1393 بی رنگ – 4 سال تخفیف بیمه کارکرد : 72 هزار کارمندی شماره تماس : 09385939450

نام مالک خودرو : آراد شماره تماس : 09385939450
شهر : گنبد كاووس تاریخ : 1397/03/12
تعداد مشاهده آگهی: 802
سایر خودروهای فروشی لیفان 620 مشخصات و تصاویر لیفان 620