فروش پارس سال کلاس29


گروه گروه : پارس سال
مدل : 1397
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 41.800.000 تومان (نقد)
خودرو دارای کارتکس میباشد و در ایران خودرو شهرستان لار وجود دارد

نام مالک خودرو : علی پور شماره تماس : 09179078911
شهر : لارستان تاریخ : 1397/02/27
تعداد مشاهده آگهی: 839
سایر خودروهای فروشی پارس سال مشخصات و تصاویر پارس سال