پرايد


گروه گروه : پراید 131
مدل : 1392
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 16.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : جواد قرباني شماره تماس : 09119300450
شهر : رشت تاریخ : 1397/01/30
تعداد مشاهده آگهی: 888
سایر خودروهای فروشی پراید 131 مشخصات و تصاویر پراید 131