پراید 82 سفید کاملا تمیز تخفیف کامل بیمه


گروه گروه : پراید صبا
مدل : 1382
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 170000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : کامل
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 7.700.000 تومان (نقد)
کاملا تمیز، تفیف کامل بیمه

نام مالک خودرو : گیو شماره تماس : 09190081154
شهر : تهران تاریخ : 1397/01/16
تعداد مشاهده آگهی: 1162
سایر خودروهای فروشی پراید صبا مشخصات و تصاویر پراید صبا