بنز sel500


گروه گروه : SEL 500 W126
مدل : 1394
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 90000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : ندارد
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : فابریک قیمت قیمت : 15.000.000 تومان (نقد)
سند ندارد فقط برای اوراقی

نام مالک خودرو : شریف زاده شماره تماس : 09166154855
شهر : اهواز تاریخ : 1396/12/07
تعداد مشاهده آگهی: 1000
سایر خودروهای فروشی SEL 500 W126 مشخصات و تصاویر SEL 500 W126