206 تیپ 5- فنی سالم


گروه گروه : 206 تیپ 5
مدل : 1389
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 90000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 2 سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 25.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : شریعتی شماره تماس : 09122837681
شهر : تهران تاریخ : 1396/12/05
تعداد مشاهده آگهی: 308
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 5 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 5