پراید 89 فنی سالم بدون رنگ


گروه گروه : پراید صبا
مدل : 1389
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 290000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه : تخفیف کامل
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 14.500.000 تومان (نقد)
دوگانه کارخانه -دارای گواهی تست مخزن به مدت سه سال -بیمه یک ماه - لاستیک جلو90 درصدعقب 60 -بدون رنگ - فنی فوق العاده سالم- معاینه فنی به روز-

نام مالک خودرو : بهزاد شماره تماس : 09353130327
شهر : اسلامشهر تاریخ : 1396/11/27
تعداد مشاهده آگهی: 1053
سایر خودروهای فروشی پراید صبا مشخصات و تصاویر پراید صبا