تاکسی پژومدل90 بیمه تاآذر97 باامتیازخط


گروه گروه : 405
مدل : 1390
رنگ رنگ : زرد کارکرد کارکرد : 350430 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 4
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : ندارد قیمت قیمت : 30.000.000 تومان (نقد)
باسلام تاکسی پژومدل 90با خط درختی،چهارراه طالقانی موتورتعمیر اساسی سال 95- جلوبندی تازه تعویض شده - 4 حلقه لاستیک هانکوک کره که درآبان 96 خریداری شده بیمه تا 1397/09/04 - دارای دزدگیر - امتیاز خط چهارراه طالقانی ، درختی گلگیر سمت شاگرد تعویض شده - قی

نام مالک خودرو : کبیری شماره تماس : 09382865100
شهر : کرج تاریخ : 1396/11/23
تعداد مشاهده آگهی: 874
سایر خودروهای فروشی 405 مشخصات و تصاویر 405