بسترنbf50 فوق العاده


گروه گروه : B50 بسترون
مدل : 0
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 25000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 0 لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : 1
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 74.000.000 تومان (نقد)
فوق العاده

نام مالک خودرو : شاه حسینی شماره تماس : 09228176518
شهر : پاکدشت تاریخ : 1396/11/22
تعداد مشاهده آگهی: 958
سایر خودروهای فروشی B50 بسترون مشخصات و تصاویر B50 بسترون