پراید 132 دوگانه فابریک


گروه گروه : پراید 132
مدل : 1387
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 280000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 1
تخفیف بیمه : 9
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 13.000.000 تومان (نقد)
دوگانه فابریک کارخانه / درب باک گاز همانند درب باک بنزین می باشد/در هنگام مصرف سوخت گاز در کولر و سرعت کم نمی آورد

نام مالک خودرو : میثم شماره تماس : 09127542150
شهر : قم تاریخ : 1396/11/14
تعداد مشاهده آگهی: 211
سایر خودروهای فروشی پراید 132 مشخصات و تصاویر پراید 132