فروش بنز


گروه گروه : C200
مدل : 0
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 130000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 87.000.000 تومان (نقد)
بزدل ۲۰۰۶ بسیار سالم بدون تصادف فوری زیر قیمت به فروش میرسد.

نام مالک خودرو : سعید کریمی شماره تماس : 09122615564
شهر : كرج تاریخ : 1396/11/12
تعداد مشاهده آگهی: 709
سایر خودروهای فروشی C200 مشخصات و تصاویر C200