برليانس كراسc3 صفر مدل 97


گروه گروه : سایپا
مدل : 1397
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 58.500.000 تومان (نقد)
صفر كيلومتر رنگ مشكي با تريم مشكي

نام مالک خودرو : مهدي فروزان شماره تماس : 09102228110
شهر : كرج تاریخ : 1396/11/10
تعداد مشاهده آگهی: 332
سایر خودروهای فروشی سایپا