ام وي ام 315 مشكي داخل كرم


گروه گروه : ام وی ام 315
مدل : 1393
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 52000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : تا مهر 97
شخص ثالث : مهر 97
تخفیف بیمه : سه سال كامل
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 26.700.000 تومان (نقد)
داخل كرم

نام مالک خودرو : راد شماره تماس : 09906796511
شهر : تهران تاریخ : 1396/11/06
تعداد مشاهده آگهی: 532
سایر خودروهای فروشی ام وی ام 315 مشخصات و تصاویر ام وی ام 315