پراید آخر 91


گروه گروه : پراید 131
مدل : 1391
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 88000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 30 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : شش سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : 13 قیمت قیمت : 15.800.000 تومان (نقد)
فنی سالم بدون تصادف جلو عقب پلمپ دولکه رنگ کوچیک روی در تخفیف بیمه کامل بیمه تابرج 12 لاستیک های جلو نو عقب 40 درصد

نام مالک خودرو : حاتمی شماره تماس : 09380040765
شهر : تهران تاریخ : 1396/09/21
تعداد مشاهده آگهی: 812
سایر خودروهای فروشی پراید 131 مشخصات و تصاویر پراید 131