فنی سالم


گروه گروه : 405
مدل : 1396
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 12000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : تا23بهمن ماه
تخفیف بیمه : 1سال
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 28.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : مهدی ربیعی کاشانکی شماره تماس : 09125218853
شهر : تهران تاریخ : 1396/09/19
تعداد مشاهده آگهی: 1128
سایر خودروهای فروشی 405 مشخصات و تصاویر 405