مزدا 3 تیپ 1 سال 1389 سفید

1

گروه گروه : مزدا 3
مدل : 1389
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 98000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 7سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 65.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : علیرضا حسنی اهری شماره تماس : 09904613798
شهر : تهران تاریخ : 1396/08/13
تعداد مشاهده آگهی: 329
سایر خودروهای فروشی مزدا 3 مشخصات و تصاویر مزدا 3