ليفان620- تلنت - 1800 سي سي


گروه گروه : لیفان 620 (1.8)
مدل : 1392
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 63000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : 6 ماه
تخفیف بیمه : 4 سال
دزدگیر دزدگیر: فابريک خودش
سیستم صوتی ضبط و باند : فابريک رینگ و لاستیک رینگ : اسپورت فابريک قیمت قیمت : 31.300.000 تومان (نقد)
يک جفت لاستيک نو - فني عالي - چون از اول دست خودم بوده و با مدارا باهاش رانندگي کردم- بيشتر کارکردش هم بيرون شهر بوده و خيلي کم در ترافيک تهران استفاده شده- fn,k vk'

نام مالک خودرو : زارع شماره تماس : 09352530259
شهر : تهران تاریخ : 1396/08/08
تعداد مشاهده آگهی: 879
سایر خودروهای فروشی لیفان 620 1.8 مشخصات و تصاویر لیفان 620 1.8