سمند lxef7مدل 90 بیمه تخفیف کامل 12 ماه

1

گروه گروه : سمند EF7
مدل : 1390
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 113000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : 12 ماه کامل دارد
تخفیف بیمه : کامل از ابتدا
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فقط ضبط باند کارخونه رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 20.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : مرسلی شماره تماس : 09123721939
شهر : کرج تاریخ : 1396/08/07
تعداد مشاهده آگهی: 585
سایر خودروهای فروشی سمند EF7 مشخصات و تصاویر سمند EF7