پراید 131مدل 90


گروه گروه : پراید 131
مدل : 1390
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 120000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دوسال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 14.500.000 تومان (نقد)
فنی سالم.بیمه ده ماه.تخفیف بیمه دوسال.دزدگیر و ضبط و باند و روکش صندلیو شیشه دودی. فقط خریدار واقعی(مصرف کننده). گلگیر و کاپوت تعویض

نام مالک خودرو : شماره تماس : 09194835448
شهر : تهران تاریخ : 1396/07/20
تعداد مشاهده آگهی: 835
سایر خودروهای فروشی پراید 131 مشخصات و تصاویر پراید 131