پرايد١٣١بدون رنگ فني سالم


گروه گروه : پراید 131
مدل : 1390
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 89300 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 15.500.000 تومان (نقد و اقساط)

نام مالک خودرو : مهدي شماره تماس : 09354909014
شهر : تهران تاریخ : 1396/07/17
تعداد مشاهده آگهی: 830
سایر خودروهای فروشی پراید 131 مشخصات و تصاویر پراید 131