ندادن حق کارگر


گروه گروه : 405
مدل : 1390
رنگ رنگ : بژ کارکرد کارکرد : 110 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 1000 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : 1396
تخفیف بیمه : دارد12 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 91.268.000 تومان (اقساط)
لطفا با من تماس بگیرید 09126834181 سعید کونیوند

نام مالک خودرو : سعید کونیوند شماره تماس : 09126834181
شهر : الیگودرز تاریخ : 1396/07/15
تعداد مشاهده آگهی: 883
سایر خودروهای فروشی 405 مشخصات و تصاویر 405