تاکسی گردشی آزاد پژو ۴۰۵ دوگانه

1

گروه گروه : 405
مدل : 1391
رنگ رنگ : زرد کارکرد کارکرد : 220000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 15 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قالپاق قیمت قیمت : 22.000.000 تومان (نقد)
بدون تصادف و رنگ شدگی تاکسی گردشی آزاد تهران بیمه ۱۵ سال تخفیف دارد. تمیز و سالم(دوگانه)

نام مالک خودرو : نیک پور شماره تماس : 09126716800
شهر : تهران تاریخ : 1396/07/05
تعداد مشاهده آگهی: 890
سایر خودروهای فروشی 405 مشخصات و تصاویر 405