اکتیون 2014

1 2 3

گروه گروه : اکتیون
مدل : 2014
رنگ رنگ : قهوه ای کارکرد کارکرد : 28000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تا برج 10
تخفیف بیمه : 2
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 99.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : سیاوشیان شماره تماس : 09123135776
شهر : تهران تاریخ : 1396/07/03
تعداد مشاهده آگهی: 538
سایر خودروهای فروشی اکتیون مشخصات و تصاویر اکتیون