فروش


گروه گروه : لوبو
مدل : 1390
رنگ رنگ : آلبالوئی کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 20 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 14.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : حمید شماره تماس : 09138816651
شهر : شهرکرد تاریخ : 1396/06/20
تعداد مشاهده آگهی: 162
سایر خودروهای فروشی لوبو مشخصات و تصاویر لوبو