سمند LX صفر سفید


گروه گروه : سمند LX ، سمند LX سال
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 30.700.000 تومان (نقد)
سمند LXصفر سفید

نام مالک خودرو : گلزار شماره تماس : ۰۹۱۳۱۲۵۴۵۱۵
شهر : اصفهان تاریخ : 1396/05/21
تعداد مشاهده آگهی: 1211
سایر خودروهای فروشی سمند LX ، سمند LX سال مشخصات و تصاویر سمند LX ، سمند LX سال