جک جی 5 اتومات


گروه گروه : جی 5
مدل : 1393
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 54000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ماجیکار
سیستم صوتی ضبط و باند : DVD و مانیتور رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 45.000.000 تومان (نقد)
بیمه تا برج 9 دوربین عقب

نام مالک خودرو : حق وردی شماره تماس : 09128854741
شهر : تهران تاریخ : 1396/05/07
تعداد مشاهده آگهی: 1157
سایر خودروهای فروشی جی 5 مشخصات و تصاویر جی 5