حییب


گروه گروه : سمند EF7
مدل : 1382
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 1000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 14 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 60
دزدگیر دزدگیر: 1367
سیستم صوتی ضبط و باند : سمند رینگ و لاستیک رینگ : لاستیک قیمت قیمت : 135.786.000 تومان (نقد)
حیبب هاشمی

نام مالک خودرو : حمید سالاری شماره تماس : 09336197989
شهر : تهران تاریخ : 1396/05/04
تعداد مشاهده آگهی: 504
سایر خودروهای فروشی سمند EF7 مشخصات و تصاویر سمند EF7