دعوت نامه تندر 90 E2

1

گروه گروه : تندر90 (L90)
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 39.750.000 تومان (نقد)
دعوت نامه تندر 90 E2 امده حاضر زدن به نام سند و پرداخت حدود 15 میلیون پول با سود مشارکت 24 % که 24 میلیون نقد.

نام مالک خودرو : جواد دهقان زاده شماره تماس : 09144487818
شهر : تبریز تاریخ : 1396/04/27
تعداد مشاهده آگهی: 527
سایر خودروهای فروشی تندر90 L90 مشخصات و تصاویر تندر90 L90