پراید سفید 141


گروه گروه : پراید 141
مدل : 1391
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 70000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 16.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : دهباشی شماره تماس : 09126845105
شهر : تهران تاریخ : 1396/04/25
تعداد مشاهده آگهی: 949
سایر خودروهای فروشی پراید 141 مشخصات و تصاویر پراید 141