ريو فني سالم


گروه گروه : ریو
مدل : 90
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 150000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 2 ماه
تخفیف بیمه : ندارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 23.700.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : مريم احمدي شماره تماس : 09128724484
شهر : كرج تاریخ : 1396/03/23
تعداد مشاهده آگهی: 611
سایر خودروهای فروشی ریو مشخصات و تصاویر ریو