مگان اتومات مدل 91


گروه گروه : مگان 2.0
مدل : 1391
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 125000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 62.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : پدیدار شماره تماس : 09123145174
شهر : تهران تاریخ : 1396/03/18
تعداد مشاهده آگهی: 1217
سایر خودروهای فروشی مگان 2.0 مشخصات و تصاویر مگان 2.0