فروش پراید صفر کیلومتر زیر قیمت بازار


گروه گروه : پراید 111
مدل : 96
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 35 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 0 لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : ندارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 21.000.000 تومان (نقد)
خودرو صفر
AMANTADIN INDIKATION KAPSLERBRUGER.SITE AMANTADIN BIPACKSEDEL

نام مالک خودرو : تقوامنش شماره تماس : 09177029480
شهر : شیراز تاریخ : 1396/03/15
تعداد مشاهده آگهی: 1033
سایر خودروهای فروشی پراید 111 مشخصات و تصاویر پراید 111