ام وی ام ۳۱۵


گروه گروه : ام وی ام 315
مدل : 1391
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 80000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : بله لیتر
بیمه بیمه بدنه : ۹ ماه
شخص ثالث : 9 ماه
تخفیف بیمه : ۳ سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : فابریک قیمت قیمت : 23.500.000 تومان (نقد)
9ماه بیمه.فوری مصرف کننده.

نام مالک خودرو : حدادی شماره تماس : 09394244915
شهر : تهران تاریخ : 1396/03/13
تعداد مشاهده آگهی: 730
سایر خودروهای فروشی ام وی ام 315 مشخصات و تصاویر ام وی ام 315