L90E1فول


گروه گروه : تندر90 (L90)
مدل : 1386
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 250000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 11 ماه
تخفیف بیمه : 1 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فابریکی رینگ و لاستیک رینگ : دارد قیمت قیمت : 21.000.000 تومان (نقد)
رنگ نوک مدادی

نام مالک خودرو : اسدپور شماره تماس : 09125774932
شهر : تهران تاریخ : 1396/02/25
تعداد مشاهده آگهی: 649
سایر خودروهای فروشی تندر90 L90 مشخصات و تصاویر تندر90 L90