ارزان ترین خودروهای باری 2012

در این لیست ارزانترین خودروهای باری سال 2012 قرار دارند.

رتبه اول به تاکوما محصول تویوتا تعلق دارد. موتور این خودرو 2700 سی سی، 4 سیلندر و 16 سوپاپ است.
طول، عرض و ارتفاع خودرو به ترتیب 4836،  1833 و 1671 میلیمتر است. وزن آن نیز در حالت معمول 1447 کیلوگرم می باشد.

1- Toyota Tacoma
16,875 دلار
وزن قابل حمل: 612 کیلوگرم
وزن یدک کش: 1585 کیلوگرم
Toyota Tacoma
2- Chevrolet Colorado
17,395 دلار
وزن قابل حمل: 653 کیلوگرم
وزن یدک کش: 1814 کیلوگرم
Chevrolet Colorado
3- GMC Canyon
17,490 دلار
وزن قابل حمل: 653 کیلوگرم
وزن یدک کش: 1814 کیلوگرم
GMC Canyon
4- Suzuki Equator
17,899 دلار
وزن قابل حمل: 447 کیلوگرم
وزن یدک کش: 1588 کیلوگرم
Suzuki Equator
5- Nissan Frontier
18,740 دلار
وزن قابل حمل: 440 کیلوگرم
وزن یدک کش: 1587 کیلوگرم
Nissan Frontier
6- Ram 1500
21,820 دلار
وزن قابل حمل: 684 کیلوگرم
وزن یدک کش: 4128 کیلوگرم
Ram 1500
7- GMC Sierra 1500
21,945 دلار
وزن قابل حمل: 880 کیلوگرم
وزن یدک کش: 4128 کیلوگرم
GMC Sierra 1500
7- Chevrolet Silverado 1500
21,945 دلار
وزن قابل حمل: 879 کیلوگرم
وزن یدک کش: 4128 کیلوگرم
Chevrolet Silverado 1500
8- Ford F-150
22,990 دلار
وزن قابل حمل: 776 کیلوگرم
وزن یدک کش: 3765 کیلوگرم
Ford F 150
9- Toyota Tundra
25,155 دلار
وزن قابل حمل: 735 کیلوگرم
وزن یدک کش: 2223 کیلوگرم
Toyota Tundra
INTERESTING FACTS ABOUT AIDS HOW IS HIV TRANSMITTED AIDS TESTING
I DREAMED MY WIFE CHEATED ON ME HOW TO TELL IF WIFE HAS CHEATED CHEAT WOMEN
GEODON PFIZER DARKWOODSDOJO.COM GEODON PFIZER
VIBRAMYCIN VIBRAMYCIN FASS VIBRAMYCIN USED FOR
BUSCOPAN DRAGEES BUSCOPAN BUSCOPAN
BUDESONID 2CARE4 BUDESONID GRAVID BUDESONID VS FLUTICASON


سریعترین خودروهای 2012 - 2013سریعترین خودروهای 2012 - 2013
بیشترین خودروهای فروخته شده + تصاویربیشترین خودروهای فروخته شده + تصاویر
گرانترین خودروهای جهان + تصاویر گرانترین خودروهای جهان + تصاویر
قویترین خودروهای جهان + تصاویر قویترین خودروهای جهان + تصاویر