قيمت هاي پيشنهادي مزدا ٢ و ٣

قيمت هاي پيشنهادي مزدا ٢ و ٣

ایسنا - گروه خودروسازي بهمن براي مزدا3 تيپ 3 توليدي خود قيمت 53 ميليون تومان و مزدا2 تيپ 2 نيز قيمت 37 ميليون تومان را به كميته قيمت گذاري خودرو پيشنهاد كرده است.
حدود دو ماه پيش گروه خودروسازي بهمن پيشنهاد خود براي افزايش قيمت محصولاتش را به كميته قيمت گذاري خودرو ارائه كرده بود. در حال حاضر مدل تيپ3 خودرو مزدا3 در نمايندگي هاي گروه بهمن به قيمت50 ميليون تومان و مدل تيپ2 مزدا2 نيز به قيمت 35 ميليون تومان عرضه ميشود. مدل هاي تيپ1 و 2 مزدا3 و تيپ 1و 3 مزدا2 طرفداران چنداني در بازار نداشته و توليد آنها به حداقل رسيده است، اما با توجه به قيمت هاي فعلي، گروه بهمن براي مزدا3 تيپ 3 قيمت 53 ميليون و مزدا2 تيپ 2 نيز قيمت 37 ميليون تومان را به كميته قيمت گذاري خودرو پيشنهاد كرده است. گروه خودروسازي بهمن در حوزه محصولات سواري توليدي خود تنها براي دو مدل مزدا3 و مزدا2 آن هم به ميزان رشد قيمت ين، در حدود پنج درصد قيمت فعلي درخواست افزايش قيمت داشته است.
ILLEGAL ABORTION STORIES ABORTION CLINICS IN NASHVILLE TN MEDICATION ABORTION
ORAL STD SYMPTOMS NATURAL CURES FOR CHLAMYDIA FALSE POSITIVE CHLAMYDIA TEST
CIALIS OU VIAGRA ALLIED.EDU CIALIS
SYMBICORT CENA BLOG.PHMGLOBAL.COM SYMBICORT SPC
CHLORAMPHENICOL ZA OCI LINK CHLORAMPHENICOL KRKA
VIVITROL SHOT INFORMATION HTTP://NALTREXONEALCOHOLISMMEDICATION.COM/ NALTREXONE MS
TIZANIDIN 4 MG KFORGIFTNING.SITE TIZANIDIN 79

اخبار » عمومی » قيمت هاي پيشنهادي مزدا ٢ و ٣
کد خبر : 86 تاریخ انتشار: 1390 مهر 17 12:19