صادرات 40 ميليون دلاري قطعات خودروي كره‌اي به ايران

صادرات 40 ميليون دلاري قطعات خودروي كرهاي به ايران 

ایسنا - در پنج ماه نخست سال جاري بيش از 40 ميليون دلار انواع قطعات موردنياز براي توليد خودرو از کرهجنوبي به ايران وارد شد.

براساس تازهترين آمار گمرک ايران در پنج ماه اول سال 1390 بيش از شش ميليون کيلوگرم انواع قطعات موردنياز براي ساخت خودرو به ارزش 40 ميليون و 316 هزار و 766 دلار از کره جنوبي وارد ايران شد.

GANARIA STD PICTURES THROAT CHLAMYDIA IS THERE A CURE FOR CHLAMYDIA
CELL PHONES SPY ANDROID FREE SPY SOFTWARE SPY CALLS
GEODON PFIZER DARKWOODSDOJO.COM GEODON PFIZER
DIVALPROEX DOSAGE SITE DIVALPROEX DOSAGE
ADALATE 10 MG CELTICCODINGSOLUTIONS.COM ADALATE 10 MG
VALTREX CREMA SLEDADDICTS.COM VALTREX CREMA
PRESCRIPTION COUPON OPEN CIALIS ONLINE COUPON

اخبار » عمومی » 40 میلیون دلار صادرات قطعات خودروی کره ای به ایران
کد خبر : 79 تاریخ انتشار: 1390 مهر 09 15:41