راهي براي ادامه توليد وانت پيكان وجود ندارد

هيچ راهي براي ادامه توليد وانت پيكان وجود ندارد 

ایسنا - هيچ راهي براي ادامه توليد وانت پيكان وجود ندارد مگر آنكه اصلاحات لازم بري استانداردسازي آن صورت گرفته يا آنكه مجوز موقت ادامه توليد آن از هيات دولت كسب شود. بهادر كاظمي معاون نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود: وانت پيكان بيشتر استانداردهاي مربوط به اين حوزه را پاس نكرده است.

وي با بيان اينكه ساختار اين خودرو بهگونهاي است كه نميتواند استانداردهاي لازم را پاس كند، خاطرنشان كرد: براي استانداردسازي اين خودرو بايد تغييرات كلي در اتاق، شاسي و ديگر قسمتهاي آن صورت گيرد. وي افزود: به هر حال مقرر شد از ابتداي سال 1389 اين خودرو يا استانداردهاي مربوطه را پاس كند يا توليد آن متوقف شود. با اين حال مجددا موعد ابتداي مهر 1389 در اين خصوص تعيين شد كه مسوولان ايران خودرو باز هم خواستار ارائه مهلت ديگري براي استانداردسازي اين خودرو شدند.
كاظمي خاطرنشان كرد: در نهايت موسسه استاندارد ارديبهشت امسال اعلام كرد در صورتي كه اين خودرو تا پايان شهريور نتواند استانداردهاي لازم را كسب كند، توليد آن متوقف خواهد شد كه اين كار نيز از ابتداي مهر صورت گرفت.

معاون موسسه استاندارد در خصوص اظهارات مسوولان ايران خودرو مبني بر وضعيت مشابه وانت پيكان با ديگر وانتهاي توليدي در كشور، اظهار كرد: ديگر وانتهاي توليدي در كشور مانند وانت نيسان زامياد و وانت مزداي توليدي گروه بهمن تمام استانداردهاي لازم را كسب كردهاند. وي تصريح كرد: هيچ راهي براي ادامه توليد وانت پيكان وجود ندارد، مگر آنكه اصلاحات لازم براي استانداردسازي آن صورت گيرد يا آنكه مسوولان اين شركت مجوز موقت ادامه توليد آن را از هيات دولت اخذ كنند.  
ACHETER VIAGRA GENERIQUE EN PHARMACIE ACHETER VIAGRA GENERIQUE EN PHARMACIE ACHETER VIAGRA GENERIQUE EN PHARMACIE
CHEAP ONLINE VIAGRA VIAGRA USES AND SIDE EFFECTS VIAGRA TABLET SIDE EFFECTS
CIALIS COUPON EVANS.COM.MX CIALIS COUPON 2015
TIZANIDIN 4 MG KFORGIFTNING.SITE TIZANIDIN 79

اخبار » عمومی » هيچ راهي براي ادامه توليد وانت پيكان وجود ندارد
کد خبر : 78 تاریخ انتشار: 1390 مهر 09 14:26